AFSPRAKEN OVER EERLIJKE EN TRANSPARANTE SCHULDHULPVERLENING
Begin september tekende Charly Toni, onze CEO, een convenant met de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Tinka spreekt hiermee af haar uiterste best te doen om klanten met financiële problemen zo snel mogelijk een schuldenvrije toekomst tegemoet te laten gaan. Collega Jan Stoeten – Regulatory Officer van Tinka – legt verder uit wat de nieuwe afspraak inhoudt en waarom deze ontwikkeling zo belangrijk is voor consumenten.


Voor iedereen die nog nooit van de NVVK gehoord heeft: wat doet deze organisatie?

'De NVVK is de grootste branchevereniging in Nederland voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering. Mensen met financiële zorgen kunnen terecht bij de schuldhulpverlening. Veel van de instanties die op dat terrein werken zijn aangesloten bij de NVVK. Als Tinka willen we natuurlijk het liefst dat niemand in de financiële problemen komt. Tegelijkertijd bestaan die situaties wel. Daarom vinden we het heel belangrijk dat schuldhulpverlening en de NVVK er zijn.'


Wat houdt het nieuwe convenant tussen de NVVK en Tinka in?

'De NVVK zet zich in voor transparantere en eerlijkere schuldhulpverlening. Met dit convenant zeggen we dat wij als Tinka ons aan de werkwijzen en afspraken van de NVVK zullen houden. En met klanten in betalingsproblemen, die schuldhulpverlening hebben aangevraagd, zullen we omgaan zoals de NVVK verantwoord vindt en onderschrijft.

Concreet betekent dit dat we de maandelijkse afboekingen stopzetten zodra een consument hulp krijgt van een schuldhulpverlener en we gaan in principe altijd akkoord met het betalingsvoorstel dat de schuldhulpverlener doet. Dat doen we vooraf, dus zonder dat we het voorstel hebben ingezien. We vinden het namelijk belangrijker dat iemand in zo'n vervelende situatie een schuldenvrije toekomst heeft dan dat wij al het geld terugkrijgen.'

Verandert er iets voor Tinka-klanten?

'De gemiddelde Tinka-klant heeft geen betalingsachterstanden en zal hier niet mee te maken krijgen. Maar we willen ook zorgvuldig omgaan met klanten die wel in een vervelende situatie terecht komen. Voor hen is het belangrijk dat er snel duidelijkheid is over een vervolg. Hoe langer een onzekere en problematische financiële situatie duurt, hoe vervelender en stressvoller het is voor de betreffende persoon. Dat soort vervelende situaties willen we voorkomen. Door afspraken zoals deze te maken, gaan schuldhulpverleningstrajecten sneller en weet een consument eerder waar hij of zij aan toe is.'

Is Tinka verplicht om dit soort afspraken te maken?

'Nee, helemaal niet. Maar dit convenant met de NVVK past uitstekend bij onze visie op hoe we met onze klanten en problematische schulden om willen gaan. Tinka's doel is het bieden van betaalopties die verantwoord zijn en die het risico op betaalachterstanden tot een minimum reduceren. Daar zetten we sterk op in en doen er zoveel mogelijk aan om te voorkomen dat onze klanten kredietverplichtingen aangaan die zij niet kunnen betalen. Niet voor niets waren wij de eerste in onze markt met een eigen kredietcontrole en acceptatienormen die verder gaan dan wettelijk verplicht is. We streven er ook altijd naar eerlijk en helder te communiceren over de rente en voorwaarden.

Ontstaan er toch betalingsproblemen of -achterstanden? Dan proberen we die altijd samen met de klant op te lossen. Er gebeuren nu eenmaal dingen in het leven die je niet kunt voorspellen. Denk aan een scheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, waardoor er opeens minder financiële middelen zijn. Dan hopen we dat onze klanten op tijd aan durven te geven dat ze betalingsproblemen hebben. En als de problemen toch groter worden, willen we onze verantwoordelijkheid nemen. Door deze nieuwe afspraken met de NVVK na te leven en door mee te werken aan snelle en haalbare oplossingen voor onze klanten.'

Heb jij als Tinka-klant problemen om je krediet af te betalen? Mail dan naar [email protected] of stuur een berichtje via onze chat.

Tinka ondertekende ook - als eerste – het door Tim Hofman in zijn programma 'Pak de Macht' gepresenteerde Schuldeisers Manifest. Lees daarover meer in deze blogpost.